Điện thoại nokia 8250 , pin trâu , nghe gọi to và rõ, bảo hành 12 tháng

Điện thoại nokia 8250 , pin trâu , nghe gọi to và rõ, bảo hành 12 tháng

Điện thoại nokia 8250 , pin trâu , nghe gọi to và rõ, bảo hành 12 tháng

-->